Historie

63 jaar A.K.P.V.akpv website

A.K.P.V. is in 1944 opgericht door een paar liefhebbers van het fokken
van konijnen en kippen.
In die jaren had het houden van konijnen en kippen ook een ander doel,
namelijk voor de bout. Het was midden in de oorlog en het eten was schaars.
Toch werd er in die tijd ook een jongdieren clubtentoonstelling gehouden.
Het bestuur ging in die tijd langs de boeren in het dorp voor haver en gerst.
Het haver en de gerst werden in zakjes van 2,5 en 5 kg gedaan  en gebruikt als ereprijzen voor de tentoonstelling, die je dan kon winnen. In die tijd werden er ook vergaderingen gehouden, om de twee maanden. Deze vergaderingen werden dan gehouden in het café van de Stelt. Waar ze het dan tijdens die vergadering over hadden, dat weet ik niet meer. A.K.P.V. had toen ook al leden die van de andere kant van het water kwamen. Uit de Alblasserwaard en de Krimpenerwaard kwamen ze dan naar H.I.Ambacht om bij ons lid te zijn.
De jongdieren keuring werd gehouden in het café de Landbouw, waar ze op de fiets naar toe gingen. Er waren ook leden die een kar achter de fiets trokken en dan moesten ze om de beurten fietsen.

De winter tentoonstellingen werden de eerste jaren in de bovenzaal van Dirk Stolk in Oostendam gehouden. Daar op die bovenzaal was de show, maar er kwam nog wel wat bij kijken voor dat het allemaal klaar was. Men moest iedere kooi  één voor één een stijle trap op dragen en bovenaan de trap moest die kooi rechtop gezet worden om binnen te komen. Later is de A.K.P.V. de clubshow gaan houden in de Kerkstraat in een oude school. Na een paar jaar moesten we daar echter dwerghoenders kampioenook al weer uit. We zijn toen naar de Veersedijk in de oude Elim kerk gegaan, waar we vervolgens na een paar jaar uitgroeide.
A.K.P.V. is toen naar de Vijverhof gegaan, dat was in die tijd een hervormd jeugdcentrum. Na verloop van tijd kwam daar ook een eind aan, want in die tijd werd er zondag´s kerkdienst gehouden en men begon te klagen dat het er zo verschrikkelijk stonk, dus moesten we daar ook weer weg. Toen zijn we in de kelder van Winkelcentrum De Schoof terecht gekomen. Dat was een goede ruimte en daar hebben we ook een tijdje onze tentoonstellingen gehouden. Ook daar kwam weer een einde aan, want de Schoof werd gesloopt om plaats te maken voor een modern winkelcentrum. We zijn toen naar het gebouw van de duivenvereniging gegaan in de Lindestraat. Het was er klein maar reuze gezellig en er kwamen meer bezoekers dan in de Schoof.

A.K.P.V. was inmiddels uitgegroeid tot een aardige vereniging met nog steeds veel leden van de Alblasserwaard.
Onze jongdierendagen werden in de bedrijfshal van de firma Huizer aan de Langeweg gehouden, daarna een keer in de muziekschool in Rijsoord en een keer bij de firma van Wingerden in H.I.Ambacht. Daarna zijn we de jongdierendagen bij de firma Plaizier gaan houden en daar zitten we nu nog steeds.

Toen A.K.P.V. 60 jaar bestond heeft de vereniging een Kampioens tentoonstelling georganiseerd en mag ik zeggen met groot succes. Wel 500 dieren werden er ingeschreven en er was veel belangstelling. In 2006 werd ook het duiven gebouw aan de Lindestraat afgebroken en moesten we nood gedwongen onze winter clubshow bij de firma Plaizier houden, daar waren we al bekend van onze jongdierendagen en kampioens tentoonstelling.

In 2007 hopen we onze jongdierendag te houden bij de firma Plaizier in Heerjansdam en onze winter clubshow in het nieuwe gebouw van de duiven vereniging in H.I.Ambacht.

Ik hoop dat A.K.P.V. op dezelfde voet door blijft gaan, dan kunnen we nog heel lang vooruit.

A. Huizer Azn.
Ere voorzitter