Lid worden

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

Op jaarbasis bedraagt de contributie
Seniorleden        € 10,00
Jeugdleden        €   5,00 

kleindiermagazineDe kosten van een fokkerskaart voor een landelijk bond, waarbij inbegrepen het maandblad Kleindiermagazine, bedragen:

 

KLN- Kleindierliefhebbers Nederland €  51,50,- dit is incl. het kleindiermagazine welke u maandelijks ontvangt.
Jeugdleden    t/m 16 jaar €9,50 per jaar.

* Bedragen gelden bij automatische incasso, anders komt er nog  €2,50 bij.

 

Het bij het lidmaatschap inbegrepen abonnement op Kleindiermagazine geldt niet voor jeugdleden.
Bij een lidmaatschap op meerdere bonden behoeft men maar één abonnement op Kleindiermagazine te betalen.
Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk voor 1 november te geschieden.

 

 

Wilt u lid worden van onze vereniging?
U kunt onderstaant word document uitprinten en ingevuld opsturen naar de secretaris.
Wij hopen u graag als nieuw lid welkom te heten!

Inschrijfformulier A.K.P.V.