Verplicht enten tegen RHD bij konijnen!

Geachte leden A.K.P.V

Maandagavond 1 augustus is er een extra vergadering van de KLN geweest, het agenda punt was enten tegen RHD. In deze vergadering is er besloten dat op jondierendagen, fokkersdagen en tentoonstellingen alleen dieren toegelaten mogen worden die geënt zijn tegen RHD.
De KLN zal eind deze week met een bericht hierover komen, wij als bestuur willen jullie er al vast op wijzen dat deze maatregel per heden is ingegaan.
Op de site van de KLN komen wat adressen te staan van dierenartsen die enten voor een redelijke prijs, zo gauw er meer info is houden we jullie op de hoogte.

Namens het bestuur A.K.P.V