Clubinfo

Welkom op de website van A.K.P.V. images

De vereniging stelt als doel het fokken en kweken voor het instant houden van diverse groepen kleine huisdieren zoals: Konijnen, Cavia´s, Hoenders en Dwerghoenders.

De vereniging probeert dit doel te bereiken door:
° Het houden van een tentoonstelling
° Het houden van een jongdierendag
° Het voeren van propaganda

Voor het aanschaffen van welk diergroep ook is het van belang dat je goed weet welk diersoort je wilt gaan fokken of kweken. Dit in verband met het aanschaffen van de huisvesting en de grote daarvan. Het is zeer aan te bevelen om voor de aanschaf van het dier eens een tentoonstelling te bezoeken en daar eens rond te vragen wat het dier al dan niet met zich meebrengt, zoals: aanschaf, huisvesting en verzorging. Op de tentoonstelling tref je de echte ras-fokkers aan die je graag over hun hobby willen vertellen. Mocht u nog niet de juiste informatie hebben gehad, dan kunt u altijd terecht bij het bestuur van AKPV.